Over ARTYSTA

ARTYSTA geeft professionele nascholing voor het onderwijs, voor wie op een menselijke manier wil leidinggeven of begeleiden, zoals mentoraat. ARTYSTA werkt voor scholen, en op verzoek ook voor bedrijven, verenigingen, instellingen of andere doelgroepen. ARTYSTA staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad, die in samenwerking met erkende collega-bureaus, haar diensten aanbiedt.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

VO – voortgezet onderwijs

Je staat en gaat voor kwaliteit. Je benut graag verschillen, geeft aandacht, biedt veiligheid. Elke leerling doet ertoe. Je creëert een uitdagend leerklimaat. Je gaat mee met je tijd. Wederzijds respect acht je van groot belang. Evenals dagelijks plezier in een ongedwongen sfeer en werkklimaat. Ouders vertrouwen hun kinderen graag aan jouw school toe. Jouw school is hun school.

Herken je je hierin, dan kan ARTYSTA je daarin ondersteunen. Ze kent het onderwijs van binnenuit en ondersteunt scholen bij het realiseren van hun doelen. Middels diverse werkvormen worden deelnemers uitgedaagd om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Kenmerkend is de contextuele benadering van jou persoonlijk in relatie tot je omgeving. Jij als mens bent het om wie het gaat op school. Daarom sta jij centraal, en je inzet en de moeite die je doet. Of je nu werkgever bent, werknemer, leerling of ouder. De relatie tussen school en thuis heeft bijzondere aandacht. Oefenen in dialoog, tussen diverse betrokkenen, is een onmisbaar element in elk opleidingsaanbod van ARTYSTA. De trainingen zijn een goede mix van theorie en praktijk en gaan uit van je persoonlijke inzet en engagement.

Je kunt een keuze maken uit het aanbod van de gids. Thema’s kunnen zijn leiderschap, mentoraat, gesprekstechnieken, ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, klassenmanagement, het groepsproces, pesten op school, en wat je tegen pesten kunt doen, faalangst, misbruik en mishandeling, e.d..

ARTYSTA kan ook bijdragen op een studiedag of ouderavond.

Je bent welkom contact op te nemen voor verdere informatie of aanvraag, of voor een voorstel op maat.

Elk aanbod van ARTYSTA valt onder Erkend Kort Beroepsonderwijs en is vrijgesteld van btw.