Over ARTYSTA

ARTYSTA geeft professionele nascholing voor het onderwijs, voor wie op een menselijke manier wil leidinggeven of begeleiden, zoals mentoraat. ARTYSTA werkt voor scholen, en op verzoek ook voor bedrijven, verenigingen, instellingen of andere doelgroepen. ARTYSTA staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad, die in samenwerking met erkende collega-bureaus, haar diensten aanbiedt.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

  • ARTYSTA - voor school en gezin

  • ARTYSTA - voor professionalisering

PROFESSIONALISEREN IN HET ONDERWIJS

Het is een enerverende tijd in het onderwijs. Of je er nu kort of lang werkt. Net van de opleiding bent of al langer. Ervaren of juist begonnen. Onderwijs is een lifestyle, het vraagt je helemaal. En er worden hoge eisen gesteld. Passend Onderwijs, Ouderbetrokkenheid, Registerleraar, Professionaliteit.

 

Artysta helpt je te professionaliseren op balans door dialoog. Hoe leer je dat, in balans zijn met je zelf, met je leerling, met je leidinggevenden, en met de ouders van je leerlingen? Hoe neem je je verantwoordelijkheid en stel je passende grenzen? Hoe help je je leerling in eigen kracht te staan, op intrinsieke motivatie te varen en zelf verantwoordelijkheid te nemen? Daar staan we voor en helpen we je bij.

 

Meer weten?

 

Professionalisering Onderwijs

 

 

 

VAARDIG IN PASSEND ONDERWIJS

 

Elke leerling een plek en een passende benadering, ga er maar aan staan. De termen en kreten vliegen je om het hoofd. Moet je dat allemaal weten? En hoe ver gaat je verantwoordelijkheid? Hoe kun je actief betrokken zijn en weten waar je grenzen liggen? Op welke deskundigheid kun je een beroep doen? Hoe werk je samen met ouders en het samenwerkingsverband? En wat is dan wel je taak als docent in het Passend Onderwijs?

Artysta helpt je op een passende manier betrokken te zijn en je kennis voldoende te vergroten. Maar ook om samen te werken, je verantwoordelijkheid af te bakenen en het vertrouwen dat je opbouwt waar nodig door te geven aan andere deskundigen.

 

Meer weten?

 Passend Onderwijs - thema's
 
 
 
 

ONDERWIJSPROFESSIONALS

 

 

PERSOONLIJKE PROFESSIONELE ONTWIKKELING

 

Wie ben je en wat betekent dat voor wat je doet? Waar loop je tegenaan bij jezelf in je werk met leerlingen, collega’s? Met leidinggevenden en in contact met ouders? Snap je soms je zelf niet, en wil je daar meer vat op krijgen?

 

Misschien mis je soms motivatie. Of is je communicatie niet doeltreffend. Je maakt steeds maar ruzie met een klas of meerdere klassen. Je voelt je eigenlijk altijd overbelast. Je vraagt je af of dit het nou is. Of waar je maar mee te maken hebt.

 

Dan kan het helpen om in persoonlijke gesprekken zicht te krijgen op wat je daarvoor kunt doen.

 

 

Meer weten?

 

Supervisie en Coaching - Persoonlijke Professionaliteit