Over ARTYSTA

ARTYSTA geeft professionele nascholing voor het onderwijs, voor wie op een menselijke manier wil leidinggeven of begeleiden, zoals mentoraat. ARTYSTA werkt voor scholen, en op verzoek ook voor bedrijven, verenigingen, instellingen of andere doelgroepen. ARTYSTA staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad, die in samenwerking met erkende collega-bureaus, haar diensten aanbiedt.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

leerlingbegeleiding – expert

Opleiding voor contextuele leerlingbegeleiding

2 jaar, 15 dagen per jaar, klik hier voor de data en andere gegevens

Wil jij expert worden en durf je de uitdaging aan? Meld je dan hier aan.

In   deze  tweejarige opleiding word je opgeleid tot Contextueel Leerlingbegeleider. Een opleiding die er toe doet, omdat jij er toe doet.

Wat maakt dat leerlingen tot hun recht komen? Hoe doe je op school recht aan iedere leerling? Wat is passend onderwijs? In dialoog worden de beste oplossingen gesmeed. In dialoog ontstaat motivatie, concentratie en verantwoordelijkheid. Dialoog doet recht aan iedereen en draagt bij aan goede resultaten.

Deze opleiding voor Contextuele Leerlingbegeleiding leert je om dialoog  te voeren met de leerling, je collega’s, de school en met de betrokken ouders, om iedere leerling in zijn context  te zien en een passend aanbod te geven.

We helpen je ook zo naar jezelf te kijken en je eigen context en van daar uit naar de leerling en iedere betrokkene om op persoonlijke en menselijke wijze professional te zijn.

Locatie: Leeuwarden / Amersfoort