Over ARTYSTA

ARTYSTA geeft professionele nascholing voor het onderwijs, voor wie op een menselijke manier wil leidinggeven of begeleiden, zoals mentoraat. ARTYSTA werkt voor scholen, en op verzoek ook voor bedrijven, verenigingen, instellingen of andere doelgroepen. ARTYSTA staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad, die in samenwerking met erkende collega-bureaus, haar diensten aanbiedt.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

MENTORAAT

Voor Professioneel Mentoraat

Basisopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding – folder

duur        4 dagen

plaats     op locatie

Belangstelling? Meld je hier aan.

In deze opleiding staat de persoon van de leerlingbegeleider centraal en de praktijk van de leerlingbegeleiding op school. Basisgedachte is educatief partnerschap op basis van dialoog. De leerlingbegeleider leert samen met zijn collega’s denken in ten minste vier dimensies van relationele werkelijkheid en in termen van partnerschap tussen thuis en school vanuit de dynamische driehoek. Uniek is de benadering vanuit de relationele ethiek waarin overeenkomst ontstaat in dialoog. Aspecten van dialoog worden geoefend. De leerlingbegeleider ondergaat een bewustwordingsproces hoe de context van thuis te maken heeft met school en hoe deze contexten elkaar beïnvloeden en zich tot elkaar verhouden en welke invloed die hebben op de leerling en diens ontwikkelingsruimte. Ook wordt hij vaardig om deze verhoudingen gunstig te beïnvloeden. De opleiding is een goede mix van theorie en praktijk, de theorie wordt middels praktische oefeningen eigen gemaakt. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng. Van de leerlingbegeleider wordt verwacht dat hij zich kwetsbaar kan of leert opstellen en dat hij praktijksituaties inbrengt.