Over ARTYSTA

ARTYSTA geeft professionele nascholing voor het onderwijs, voor wie op een menselijke manier wil leidinggeven of begeleiden, zoals mentoraat. ARTYSTA werkt voor scholen, en op verzoek ook voor bedrijven, verenigingen, instellingen of andere doelgroepen. ARTYSTA staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad, die in samenwerking met erkende collega-bureaus, haar diensten aanbiedt.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

Persoonlijke ontwikkeling

‘Wie leiding geeft, doet er goed aan zichzelf te managen’

Wie ben je en wat betekent dat voor wat je doet? Waar loop je tegenaan bij jezelf in je werk met leerlingen, collega’s? Met leidinggevenden en in contact met ouders? Snap je soms je zelf niet, en wil je daar meer vat op krijgen?

Misschien mis je soms motivatie. Of is je communicatie niet doeltreffend. Je maakt steeds maar ruzie met een klas of meerdere klassen. Je voelt je eigenlijk altijd overbelast. Je vraagt je af of dit het nou is. Of waar je maar mee te maken hebt.

Dan kan het helpen om in persoonlijke gesprekken zicht te krijgen op wat je daarvoor kunt doen.

Supervisie werkt. Supervisie vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van je persoonlijke professionele effectiviteit en je betrokkenheid bij de organisatie. Supervisie gaat negatieve uitkomsten tegen, zoals stress en angst, en je hebt meer kans om de plek te vinden binnen je organisatie waar jij optimaal functioneert. Supervisie zal je helpen dat te veranderen wat je wilt veranderen en vanuit je eigen motivatie te doen wat je wilt doen. Je leert problemen constructief te benaderen en je gaat meer focussen op waar je succesvol in bent en meer voldoening ervaren.

Supervisie is dat je leert door reflectie op je eigen werkervaringen. Je krijgt zogenaamde taakondersteuning. Je verwerft inzicht in je eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie is ook een vorm van sociale en emotionele steun. Daarom is in de supervisie de kwaliteit van de relatie, de samenwerking en  wederzijdse betrokkenheid even belangrijk als je inhoudelijke inbreng. Je kunt rekenen op een professionele warm betrokken supervisor die gericht is op jouw succes en het versterken van je eigen kracht. En je kunt rekenen op open en eerlijke feedback. De benadering is gebaseerd op fairness, waardering en aandacht.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2-5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten. Je bepaalt zelf als supervisant welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Middel:            10 bijeenkomsten van ten minste 1 uur, om de  2 à 3 weken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:

– werken met leerlingen
– omgaan met ouders
– omgang met collega’s
– je eigen manier van klassenmanagement, leidinggeven of werken

Vorm:
Supervisie kan individueel zijn, of in een groep van 3 of 4 supervisanten.

Je supervisor is bij de VCW en LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die zij hanteren.

ARTYSTA helpt je om je te professionaliseren. Doe je mee? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie. Liever individueel? Dat kan ook, je kunt dan rechtstreeks contact opnemen en we plannen samen de eerste afspraak.

LEIDINGGEVENDEN                                    LERAREN / LEERLINGBEGELEIDERS