Over ARTYSTA

ARTYSTA geeft professionele nascholing voor het onderwijs, voor wie op een menselijke manier wil leidinggeven of begeleiden, zoals mentoraat. ARTYSTA werkt voor scholen, en op verzoek ook voor bedrijven, verenigingen, instellingen of andere doelgroepen. ARTYSTA staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad, die in samenwerking met erkende collega-bureaus, haar diensten aanbiedt.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

BASISOPLEIDING contextueel leidinggeven

BASISOPLEIDING professioneel leidinggeven

‘Persoonlijk leiderschap en dialoog’

folder-leiderschap-contextueel-leidinggeven

duur        4 dagen
plaats     op locatie

Belangstelling? Meld je hier aan.

In deze opleiding staat de persoon van de leider centraal, ‘wie ben je’ en de praktijk waar hij of zij in staat ‘waar heb je mee te maken’. Basisgedachte is educatief partnerschap op basis van dialoog. De schoolleider leert samen met zijn collega’s denken in ten minste vier dimensies van relationele werkelijkheid. Uniek is het denken in termen van relationele ethiek waarin overeenkomst ontstaat in dialoog. Aspecten van dialoog worden beoefend. De schoolleider ondergaat een bewustwordingsproces hoe de context van thuis te maken heeft met school en hoe deze contexten elkaar beïnvloeden en zich tot elkaar verhouden. Ook wordt hij vaardig om deze verhoudingen gunstig te beïnvloeden. De opleiding is een goede mix van theorie en praktijk, de theorie wordt middels praktische oefeningen eigen gemaakt. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng. Van de schoolleider wordt verwacht dat hij zich kwetsbaar kan of leert opstellen en dat hij praktijksituaties inbrengt.

Locatie: Utrecht / Leeuwarden